NOTER OG REPERTOAR

Vuelie
Eatnemen Vuelie
Even when he is silent
Carol og the bells
Da pacem
Ubi Caritas - NY
Det lyser i stille grender
White christmas
The Christmas song - NY
Lo how a rose
Bereden veg - NY
(Famine song)
Mitt hjerte alltid vanker med orgelimpro
Kling no klokka

Høst 2016

Digitale noter