top of page
Test_Orgelkonsert_insta_01.jpg

Oslo orgelfestival 

ILD LUFT JORD VANN
Elementene gjennom orgelimprovisasjon, kormusikk og visuell kunst

med Marcus André Berg, Vokal Vivo og Bitterfoyn

Sentralt i konserten er "Cries of the elements”, et nyskrevet stykke av Martin Eikeset Koren. Han skriver selv følgende om stykket:

"Grunnidéen bak dette korverket har vært å gi stemmer til naturens elementer (antikkens “fire elementer” - ild, luft, jord og vann), og la dem uttrykke sin sorg og smerte over hvordan vi mennesker ødelegger naturen. Kunnskapen; det vitenskapelige faktagrunnlaget for å ta riktige valg har menneskene hatt i mange tiår, uten at det har hjulpet. Skal vi klare å snu den negative utviklingen kan vi ikke overlate det til bare vitenskapen og vitenskapsmenn og -kvinner. Alle må bidra, og kunsten har en unik rolle til å nå inn til mennesker på en helt annen måte enn artikler og foredrag."

VOKAL VIVO PÅ INSTAGRAM
bottom of page