Vokal_vivo_736millionwomen-40.jpg

FOTO: Matilde Solsvik

736 MILLION WOMEN

Våren 2022 urfremførte vi verket 736 MILLION WOMEN for kvinnestemmer og harpe sammen med verkets komponist, og harpist, Uno Alexander Vesje. Verket ble også fremført i mai på Dutch Harp Festival 2022.

Vokal Vivo har som ambisjon å være blant de ledende kvinnekorene i Norge. Vi skal skape gode musikalske opplevelser og være en tydelig formidler av ny og tradisjonell kormusikk. Vokal Vivo er en pådriver for at det blir komponert ny musikk for damekor.

VOKAL VIVO PÅ INSTAGRAM

  • Instagram