top of page
Plakat A3_2 Julekonsert-23.jpg

VinterLYS

Vokal Vivo inviterer til to tradisjonsrike julekonserter

Søndag 3. desember i Greverud kirke sammen med organist Espen Takle. Konserten arrangeres i samarbeid med Greverud menighet.

Tirsdag 5. desember i Vålerenga kirke sammen med harpist Uno Vesje. Konserten arrangeres med støtte fra Oslo kommune.

Vi vil fremføre tradisjonell musikk i ny drakt og nyskrevet julemusikk av blant andre Joachim Knoph. Vi gleder oss til å by på et lys i mørket og skape magisk førjulsstemning! 
 

Foto: Margit Selsjord

Test_Orgelkonsert_insta_01.jpg

Oslo orgelfestival 

ILD LUFT JORD VANN


Elementene gjennom orgelimprovisasjon, kormusikk og visuell kunst med Marcus André Berg, Vokal Vivo og Bitterfoyn.

Sentralt i konserten er "Cry of the elements”, et nyskrevet stykke av Martin Eikeset Koren. Han skriver selv følgende om stykket:

"Grunnidéen bak dette korverket har vært å gi stemmer til naturens elementer (antikkens “fire elementer” - ild, luft, jord og vann), og la dem uttrykke sin sorg og smerte over hvordan vi mennesker ødelegger naturen. Kunnskapen; det vitenskapelige faktagrunnlaget for å ta riktige valg har menneskene hatt i mange tiår, uten at det har hjulpet. Skal vi klare å snu den negative utviklingen kan vi ikke overlate det til bare vitenskapen og vitenskapsmenn og -kvinner. Alle må bidra, og kunsten har en unik rolle til å nå inn til mennesker på en helt annen måte enn artikler og foredrag."

VOKAL VIVO PÅ INSTAGRAM
bottom of page